جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلیلا لیلا


خواننده: شهرام شب پره

لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
عاشقی زاروم بیا، دوست دارم بیا
منو دیوونه نکن در به در از خونه نکن
لیلا لیلا لیلا آ لیلا لیلا لیلا
پیرهن گلی تنت،رو سری روی سرت
مثل مرغون تو هوا، قربون بال و پرت
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
دخت بندر نازه،تو چشاش صد رازه
حتی تا روز قیامت،با یارش دم سازه
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
عاشقی زاروم بیا، دوست دارم بیا
منو دیوونه نکن در به در از خونه نکن
لیلا لیلا لیلا آ لیلا لیلا لیلا
پیرهن گلی تنت،رو سری روی سرت
مثل مرغون تو هوا، قربون بال و پرت
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا
دخت بندر نازه،تو چشاش صد رازه
حتی تا روز قیامت،با یارش دم سازه
لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا لیلا