جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلطیفه


ابی

می خونم به هوای تو پریچهر
چه قدر خالی جای تو پری
دلم کرده هوایت آی پریچهر
دلم تنگه برایت
تو رو می طلبم لحظه به لحظه
تویی تاب و تبم لحظه به لحظه
چشات شهر منه که شهر قصه است
برای هر شبم بی تو پریچهر
تو از هزار و یک شبی پریچهر
به جز تو زندگی هیچه پریچ
یه دنیا همه هیچه آی لطیفه
دنیا بی تو هیچه
من از نگاه تو شبو شناختم
غزل دیدم و عاشقانه ساختم
تو هر بیت غزل قصه ی چشمات
دلم قافیه شد قافیه باختم
شب عشق تو قیمتی ترینه
به انگشتر عمر من نگینه
همه دنیای من فقط همینه
همین شرقی ترین شب زمینه
تو از هزار و یک شبی پریچهر
به جز تو زندگی هیچه پریچ
یه دنیا همه هیچه آی لطیفه
دنیا بی تو هیچه
تو معجون گل و مخمل و نوری
پریواره ی قصه های دوری
تموم قصه ها بی تو می میرن
که تو حوصله ی سنگ صبوری
تو رو می طلبم لحظه به لحظه
تویی تاب و تبم لحظه به لحظه
چشات شهر منه که شهر قصه است
برای هر شبم بی تو پریچهر
تو از هزار و یک شبی پریچهر
به جز تو زندگی هیچه پریچ
یه دنیا همه هیچه آی لطیفه
دنیا بی تو هیچه