جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلب لب من


رامش

این دل من این دل تو
کز شراب بوسه مسته
امشب ای جان چشم مستت
من ز خواب بوسه مسته
لب لب من لب لب تو شکر دارم یه خرمن
لب لب من لب لب تو آتیش دارم یه دومن

سینه ام گل لرزون
قامتم سرو روون
کی دیگه میشه پیدا
مثل من در این زمونه
وقتی بیوفا میشم
فتنه و بلا میشم
از همه جدا میشم
ناز دل تو را بهونه
لب لب من لب لب تو شکر دارم یه خرمن
لب لب من لب لب تو آتیش دارم یه دومن

سینه ام گل لرزون
قامتم سرو روون
کی دیگه میشه پیدا
مثل من در این زمونه
وقتی بیوفا میشم
فتنه و بلا میشم
از همه جدا میشم
ناز دل تو را بهونه
لب لب من لب لب تو شکر دارم یه خرمن
لب لب من لب لب تو آتیش دارم یه دومن