جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلالائی


مهدی مقدم

لالا لالایی گل ستاره
این دل تنگم طاقت نداره
لالا لالایی گل بارونم
جرمت چی بوده من نمی دونم
طفلک بابا، غنچه پرپر، لالایی عزیز مادر
لالا لالایی گلبرگ گلم
تشنه بودی تو میوه دلم
بیگناه بودی خدا می دونه
لالا لالایی ای گل پونه
طفلک بابا، غنچه پرپر، لالایی عزیز مادر
از بغض و کینه پرپرت کردن
لالا لالایی بی سرت کردن
لالایی مادر خوابت بگیره
دلم از غصه حتما می میره، حتما می میره
لالا لالایی گل ستاره
این دل تنگم طاقت نداره
لالا لالایی گل بارونم
جرمت چی بوده من نمی دونم
طفلک بابا، غنچه پرپر، لالایی عزیز مادر
لالا لالایی گلبرگ گلم
تشنه بودی تو میوه دلم
بیگناه بودی خدا می دونه
لالا لالایی ای گل پونه
طفلک بابا، غنچه پرپر، لالایی عزیز مادر