جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقناری


الهه

کوچولوی زردم قناری ای دوای دردم قناری
پرنده خوشکل من محرم راز دل من
چرا بی قراری قناری عاشق بهاری قناری
دلم می خواد شادت کنم من از قفس آزادت کنم من
مست وبی پروا بپری تو باغ وصحرا بپری
چرا بی قراری قناری عاشق بهاری قناری
ای شوخ وشنگم قناری مرغک قشنگم قناری
قفس طلا می آرم برات آب و دونه می زارم برت
انیس تنهائی من در دل شیدائی من
چرا بی قراری قناری عاشق بهاری قناری

اگه بخوام ولت کنم من گوش به حرف دلت کنم من
گربه تو باغ می گیردت می بردت می خوردت
چرا بی قراری قناری عاشق بهاری قناری
ای شوخ و شنگم قناری مرغک قشنگم قناری
کوچولوی زردم قناری ای دوای دردم قناری
پرنده خوشکل من محرم راز دل من
چرا بی قراری قناری عاشق بهاری قناری

دلم می خواد شادت کنم من از قفس آزادت کنم من
مست وبی پروا بپری تو باغ وصحرا بپری
چرا بی قراری قناری عاشق بهاری قناری
ای شوخ و شنگم قناری مرغک قشنگم قناری