جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقمار زندگی


خواننده: هایده

کجابرم خدایا به کی بگم غمم راکه غم زبونمو سوزونده
چرا به لب بیارم که آتش درونمتا استخونمو سوزونده
این منم که قمارو باختهرو نسیم آشیونه ساخته
ای دل پرآرزو با تو کنم گفتگوسنگ صبورم تویی تو
مانده به دریای غم در دل شبهای غمچشمه نورم تویی تو
کجابرم خدایا به کی بگم غمم راکه غم زبونمو سوزونده
چرا به لب بیارم که آتش درونمتا استخونمو سوزونده
این منم که قمارو باختهرو نسیم آشیونه ساخته
مستم و دیوونه ام بی تو شده غم دگر همدم شبهای من آه
بر در میخونه ها حلقه شده تا سحر دست تمنای من آه
کجابرم خدایا به کی بگم غمم راکه غم زبونمو سوزونده
چرا به لب بیارم که آتش درونمتا استخونمو سوزونده
این منم که قمارو باختهرو نسیم آشیونه ساخته
این منم که قمارو باختهرو نسیم آشیونه ساخته