جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقمار زندگی


عهدیه

آه با عشق او به دنیا بسته شده وجودم
دنیا که زیرو رو نمیشه
وقتی لباش میخنده میلرزه تارو پودم
کسی برام که او نمیشه

این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته

با عشق او به دنیا بسته شده وجودم
دنیا که زیرو رو نمیشه
وقتی لباش میخنده میلرزه تارو پودم
کسی برام که او نمیشه
این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته
زمزمهاش میاره به گوش من همیشه
صدای قطره های بارون
با اون نگاه گرمش تو قلب خسته ی من


آب میشه برفهای زمستون
کاشکی جدایی نبود دیرآشنایی نبود
زمونه بی وفا نمیشد
کاشکی خزانی نبود ز غم نشانی نبود
دلها از هم جدا نمیشد

این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته


آه با عشق او به دنیا بسته شده وجودم
دنیا که زیرو رو نمیشه
وقتی لباش میخنده میلرزه تارو پودم
کسی برام که او نمیشه

این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته