جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقفس


بهنام صفاریان

میخوام امشب به خودم سر بزنم
تو رو پیدا بکنم توی تنم
میخوام امشب اسمتو صدا کنم
خودمو از این قفس رها کنم
میخوام امشب به خودم سر بزنم
تو رو پیدا بکنم توی تنم
به گوونم یه جایی توی تنم
گم شدی تو ازدحام من منم
میخوام امشب به خودم سر بزنم
تو رو پیدا بکنم توی تنم
میخوام امشب اسمتو صدا کنم
خودمو از این قفس رها کنم
Hey You
میخوام امشب اسمتو صدا کنم
خودمو از این قفس رها کنم
قفسی که قفل و دیوارش منم
بشکنم دیوار و قفل و وا کنم
میخوام امشب به خودم سر بزنم
تو رو پیدا بکنم توی تنم
میخوام امشب اسمتو صدا کنم
خودمو از این قفس رها کنم
Let's Go
هی مثل سینه ی صاف پرگلایه پر راز
من و بشکن تو خودم منو باز از نو بساز
بذار رو آینه ها هک بشه تصویر ما
بیا خوب من بیا بیا خوب من بیا
میخوام امشب به خودم سر بزنم
تو رو پیدا بکنم توی تنم
به گوونم یه جایی توی تنم
گم شدی تو ازدحام من منم
میخوام امشب به خودم سر بزنم
تو رو پیدا بکنم توی تنم
میخوام امشب اسمتو صدا کنم
خودمو از این قفس رها کنم