جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقصه ما


ترانه سرا: جهانبخش پازوکی
مهستی

قصه ی ما قصه ی ما
گفته نشده تموم شد تموم شد
برگهای گل جون دارن
سر و سامون دارن
گلهای بیرون شده
امید درمون دارن
دشت های خشک بی جون
امید بارون دارن
اما قصه ی ما قصه ی ما
گفته نشده تموم شد تموم شد
در عین بی پناهی
به تو امید ها داشتم
تو سینه آرزو رو
رو هم رو هم میزاشتم
زار تا زار ناله داره
قصه ی صد ساله داره
حدیث عشق و عاشقی
یه عمره دنباله داره
در عین بی پناهی
به تو امید ها داشتم
تو سینه آرزو رو
رو هم رو هم میزاشتم
زار تا زار ناله داره
قصه ی صد ساله داره
حدیث عشق و عاشقی
یه عمره دنباله داره
قصه ی ما قصه ی ما
گفته نشده تموم شد تموم شد
برگهای گل جون دارن
سر و سامون دارن
گلهای بیرون شده
امید درمون دارن
دشت های خشک بی جون
امید بارون دارن
اما قصه ی ما قصه ی ما
گفته نشده تموم شد تموم شد
قصه ی ما قصه ی ما
گفته نشده تموم شد تموم شد
تموم شد تموم شد
تموم شد تموم شد
تموم شد تموم شد
تموم شد تموم شد