جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقصه بیوفائی


خسرو شکیبائی

سراغ از من نمی گیری گل نازم
نمی شناسی صدای کهنه سازم
نمی دونی مگه اینجا دلم تنگه
نمی دونی مگه با غصه دمسازم
نمی دونی مگه با غصه دمسازم
هوای گریه داره این دل سردم
چشام گریون صدام لرزون تویی دردم
شبا تو کوچه ی پر ماتم پاییز
به دنبال چراغ خونه می گردم
به دنبال چراغ خونه می گردم
برات گفتم حدیث برگ خشک و باد
لالایی قصه پروانه وشمشاد
سراغ از من نمی گیری نگیر اما
فراموشم نکن پروانه ی زیبایی من روزی
شده قلبی اسبر خونه غمها
سراغ از من نمی گیری گل نازم
نمی شناسی صدای کهنه سازم
نمی دونی مگه اینجا دلم تنگه
نمی دونی مگه با غصه دمسازم
نمی دونی مگه با غصه دمسازم