جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقسم طناز


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

قسم به اسم تو که اسم تو دنیا می ارزه
عشق مادر به تو آخرشه آخر مرزه
قسم به موت که مثل موج دریاست
تا هستی دخترم دنیا همین جاست
تا هستی دخترم دنیا همین جاست
همین جاست

تو جاده های زندگی پیاده راهی بودم
من تنها حکایت ساز بی پناهی بودم
به دنیا اومدی قلب منو تو پیدا کردی
تو با من من عاشق پیشه رو آشنا کردی

قسم به اسم تو که اسم تو دنیا می ارزه
عشق مادر به تو آخرشه آخر مرزه
قسم به موت که مثل موج دریاست
تا هستی دخترم دنیا همین جاست
تا هستی طنازم دنیا همین جاست
همین جاست


طناز

می گی مادر می گم جون مادر جون مادر
بگو ای دخترم دوست دارم از همه بیشتر
قسم پاک من به اسم توست طناز مادر
تویی کلید خوشبختی باور آره مادر

قسم به اسم تو که اسم تو دنیا می ارزه
عشق شهره به تو آخرشه آخر مرزه
قسم به موت که مثل موج دریاست
تا هستی دخترم دنیا همین جاست
تا هستی طنازم دنیا همین جاست
همین جاست