جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقسم به عشق


معین

بی تو ای روشن گر شب های من
بوسه می زد ناله بر لب های من
در غرور اشک من یاد تو بود
در سکوت سینه فریاد تو بود
مخمل سرخ شفق رنگ تو داشت
پرده های ساز آهنگ تو داشت
تو شادی گذشتمی وقت سعید رفتنی
توی حیاط بوی غریب بهانه ی قشنگمی
گفتی نگو دوست دارم حرفتو باور ندارم
اشتباه میکنی بازم دوستت دارم قد خدا
تو رو قسم به عشمون یه شب دیگه پیشم بمون
چرا تو باور نداری حرف دل عاشقمو
چرا تو تنها میزاری دست های سرد خستمو
بیا که با صدای تو مهر سکوتو میشکنه
هزار هزار شعرو غزال نخونده فریاد میزنه
دوست دارم قد خدا قد تمام قصه ها
تو رو قسم به عشقمون، یه شب دیگه پیشم بمون