جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقرمز


ترانه سرا: ژیلا مساعد
خواننده: سیمین قدیری

رنگ شفق به رنگ من
آتش سرخ به رنگ من
توی شفق می خوابم
با ابرا روی آبم
سرخی من چو لاله
كه روش بشينه ژاله
رنگ نوك مرغابی
تو درياهای آبی
به رنگ خوبی هستم
كه شد تو گلها جاری
به رنگ گلهای باغ
به رنگ آهن داغ
رنگ محبت و عشق
به سرخی انارم
از دل گرم شما
چون آتيشی می بارم

قرمز از آلبوم: آواز فصلها و رنگها


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


قرمز - سیمین قدیری از آلبوم: افسون


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان