جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



قبیله


شاهرخ

اهل کدوم قبیله ای
معتقد چه قبله ای
حرف کدوم دفتر شعر
وصو کدوم ترانه ای
بگو بدونم
عزیز جونم
بگو بدونم
شاه پری شعرو غزل
رنگ دله رنگین کمون
چه دینی رو قبول داری
کدوم خدا رو بنده ای
بگو بدونم
عزیز جونم
بگو بدونم
عزیز جونم
دل تو سینه ام آتیش گرفت
شبم با تو ستاره شود
طفلکی دل از عاشقی
سوخته شو پاره پاره شود
اهل کدوم قبیله ای
معتقد چه قبله ای
کدوم خدا رو بنده ای

بگو بدونم
عزیز جونم
بگو بدونم
عزیز جونم
عاشق میشی تا پای جون
نمی کشی خط و نشون
تو عالم دیو نگی
عشقو به من میدی نشون
عزیز جونم
عزیز جونم
وقتی میگی دوستم داری
دلم بازم جوون میشه
خدای تو چشم تو چه مهربون میشه
عزیز جونم
عزیز جونم
اهل کدوم قبیله ای
معتقد چه قبله ای
چه دینی رو قبول داری
کدوم خدا رو بنده ای
بگو بدونم
عزیز جونم
بگو بدونم
عزیز جونم