جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقایقران


ترانه سرا: پرویز وکیلی
خواننده: مهرپویا

ساحل بی قرار
شب بی انتظار
خفته در زیر باران
دریا پریشان
موجش خروشان
می بیند خواب طوفان
به دامن موج
می رقصد پارو
از جنبشهای
آرام بازو
صدای گرم
قایقران شبها
می پیچد آرام
در گوش دریا
دریا دریا
بگشا دامن
در تور من
ماهی افكن
گر صیدی نشود
امشب پیدا
قایقران چه كند
با این دریا
فردا خسته نهد
پا بر ساحل
دستش خالی و
طوفانش در دل
دریا مشو طوفانی
در این شب ظلمانی
گر صیدی نشود
امشب پیدا
قایقران چه كند
با این دریا
به دامن موج
می رقصد پارو
از جنبشهای
آرام بازو
صدای گرم
قایقران شبها
می پیچد آرام
در گوش دریا
دریا دریا
بگشا دامن
در تور ما
ماهی افكن
گر صیدی نشود
امشب پیدا
قایقران چه كند
با این دریا
فردا خسته نهد
پا بر ساحل
دستش خالی و
طوفانش در دل
دریا مشو طوفانی
در این شب ظلمانی
گر صیدی نشود
امشب پیدا
قایقران چه كند
با این دریا