جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقاب


ترانه سرا: همایون هوشیارنژاد
منصور

روی یك طاقچه سنگی
میون دو قاب رنگی
بودن من و تو با هم
داره تصویر قشنگی
عكس تو توقابه خاتم
در حصار خالی از غم
حتی در مرگه تبه من
نمیگیره رنگه ماتم
عكسه من برعكسه تو عاشق ترینه
چون هنوزم عاشق تو نازنینه
الهی هركی من و بی تو ببینه
مثل من به خاك دل تنگی بشینه
قلب من عاشق ترینه
قلب من عاشق ترینه
فرقه من با تو همینه
فرقه من با تو همینه
تو در اوج بیخیالی
فارغ از رنج و ملالی
نمی دونی قلب عاشق
داره با تو شور و حالی
نمیده ناز نگاهت
به من خسته مجالی
تا بشینم در كنارت
حتی در یه قابه خالی
عكسه من برعكسه تو عاشق ترینه
چون هنوزم عاشق تو نازنینه
الهی هركی من و بی تو ببینه
مثل من به خاك دل تنگی بشینه
قلب من عاشق ترینه
فرقه من با تو همینه
فرقه من با تو همینه

تو در اوج بیخیالی
فارغ از رنج و ملالی
نمی دونی قلب عاشق
داره با تو شور و حالی
نمیده ناز نگاهت
به من خسته مجالی
تا بشینم در كنارت
حتی در یه قابه خالی
عكسه من برعكسه تو عاشق ترینه
چون هنوزم عاشق تو نازنینه
الهی هركی من و بی تو ببینه
مثل من به خاك دل تنگی بشینه
قلب من عاشق ترینه
قلب من عاشق ترینه
فرقه من با تو همینه
فرقه من با تو همینه
قلب من عاشق ترینه
قلب من عاشق ترینه
فرقه من با تو همینه
فرقه من با تو همینه...