جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفنا


داریوش

گر دریایی
ماهی دریای توام
ور صحرایی
آهوی صحرای توام

درمن نی ام
بنده ی دم های توام

سرنای تو
سرنای تو
سرنای توام