جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفقط به خاطر تو


ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
خواننده: منصور

دلم کسی رو نمیخواد
فقط به خاطر تو
غرور من رفته به باد
فقط به خاطر تو

یه روز میام به جستجو
فقط به خاطر تو
عشقو میذارم پیش روت
فقط به خاطر تو

دنیا رو عاشق میکنم
فقط به خاطر تو
غرق شقایق میکنم
فقط به خاطر تو

من شهر عشقو میگذرم
تو رو تا قصه میبرم
دل رو به جاده میسپرم
ستاره ها رو میشمرم
فقط به خاطر تو
برای عشقت جون میدم
معنی دیوونگی رو به آدما نشون میدم

یه روز میام به جستجو
فقط به خاطر تو
عشقو میذارم پیش روت
فقط به خاطر تو

دنیا رو عاشق میکنم
فقط به خاطر تو
غرق شقایق میکنم
فقط به خاطر تو

تا آخر دنیا میرم
به دیدن خدا میرم
میرم به جنگ سرنوشت
برات میسازم یه بهشت
غریب و بی نشون میشم
هر چی بخوای همون میشم
میام و پیدات میکنم
یه عمر تماشات میکنم

یه روز میام به جستجو
فقط به خاطر تو
عشقو میذارم پیش روت
فقط به خاطر تو

دلم کسی رو نمیخواد
فقط به خاطر تو
غرور من رفته به باد
فقط به خاطر تو

یه روز میام به جستجو
فقط به خاطر تو
عشقو میذارم پیش روت
فقط به خاطر تو

دلم کسی رو نمیخواد
فقط به خاطر تو
غرور من رفته به باد
فقط به خاطر تو

غریب و بی نشون میشم
هر چی بخوای همون میشم
میام و پیدات میکنم
یه عمر تماشات میکنم

فقط به خاطر تو
برای عشقت جون میدم
معنی دیوونگی رو
به آدما نشون میدم

یه روز میام به جستجو
فقط به خاطر تو
عشقو میذارم پیش روت
فقط به خاطر تو

دلم کسیو نمیخواد
فقط به خاطر تو
غرور من رفته به باد
فقط به خاطر تو

فقط به خاطر تو از آلبوم: آکورد
فقط به خاطر تو از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


فقط به خاطر تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان