جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریبا


شادمهر عقیلی

هنوز عشق فریبا تو قلبم خونه داره
ازاون قهرو اداهاش تو چشام خون می باره
من فریبا رو می خوام خدا خودش اینو می دونه
این دل دیوونه هرشب واسه اون آواز می خونه
تو فریبایی همچو گلهایی بس کن این رنج و عذابم
بی تو در دنیا مونده ام تنها بی ثمر همچون سرابم
اون ستاره ی شبم تویی تو
مونده اسمش رولبم تویی تو
اونکه واسش در تبم تویی تو
خونه ی دل همیشه انتظارت می کشه
اگه تو پیشش بیای دیگه تنها نمی شه
دیگه تنها نمی شه
وای
دیگه تنها نمی شه
الهی عشق پاکم دوباره غم نگیره
دیگه آسمون دل ابر ماتم نگیره
حالا
تو فریبای منی نوگل زیبای منی
اینو می دونی
امید و هستی منی
غرور و مستی منی آفت جونی