جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرصت بده


نیما مسیحا

فرصت می خوام جدا نشیم له من هنوز محتاجتم
به جرم دیدن چشات اسیر عشق پاکتم
امون بده به لحظه هام کم می کنند فاصله رو
نذار که خاطرات تلخ پایان بدن قائله رو
پایان بدن قائله رو
تو یادتم اما فقط دم از جدایی می زنی
نمی دونم چطور باید باور کنم تو با منی
مهلت می خوام نشون بدم فقط دلداده تو ام
مسافری برهنه پا اسیر جاده تو ام
اسیر جاده تو ام
فرصت بده تنها نشم قافیه بی تو دربدر
ترانه گوشه گیر میشه با من بمون ای همسفر
می خوام که عشق من به تو مجنونو از یاد ببره
گفتنیام تموم شده این التماس آخره
این التماس آخره