جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفردا که نیستی


ترانه سرا: ناهید کبیری
مانی رهنما

فردا که نیستی جای تو خالی در لحظه هایم دوباره هست
فردا که نیستی بغض جدایی در گریه هایم دوباره هست
فردا که نیستی ساعت دلگیر روی گذشته نشسته است
فردا که نیستی پنجره روز از غم امروز شکسته است
فردا که نیستی تکرار زندگی در ذهن لحظه ها دوباره هست
فردا که نیستی آواز خستگی در متن کوچه ها دوباره هست
فردا که نیستی کوچ پرنده ها غربت شاخه ها دوباره هست
فردا که نیستی آغاز انتظار راهی بی انتها دوباره هست
فردا که نیستی جای تو خالی در لحظه هایم دوباره هست
فردا که نیستی بغض جدایی در گریه هایم دوباره هست
فردا که نیستی جمعه سنگین ساکت و غمگین دوباره هست
فردا که نیستی یاد تو با من تا دم مردن دوباره هست