جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفانوس


ابی لیتلز

بیا تنهایی منو باور کن باور کن
گل تنهاییم رو باد پر پر پر پر کن
با یک نامه تو این غربت شادم کن شادم کن
از اون دونه ای شب تا بادم کن
دست من تا
این سکوت رو پر پر کن
با یه نامه یادم کن
توی غربت شادم کن
وقتی میگم دوستت دارم
باور کن باور کن
گل تنهاییم رو باد پر پر پر پر کن
گاهی هم با چند خط نامه
شادم کن شادم کن
توی این سکوت غربت
گاهی یادم کن
دست منو باور کن
این سکوت رو پر پر کن
با یه نامه یادم کن
توی غربت شادم کن