جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفاطی جان


ناصر

فاطی جان عیده و خورشید پر از گرمایه
کار تو خنده و شوخی کار ما ای وایه
فاطی جان عشق تو شاید همه عشقایه
روز ما بی تو شب امشب دیگه واویلایه
رخنت ناف بشر رخنم اینور دنیایه و حیرانه
رخنت ناف بشر رخنم اینور دنیایه و حیرانه
فاطی جان عیده و خورشید پر از گرمایه
کار تو خنده و شوخی کار ما ای وایه
فاطی جان عیده و خورشید پر از گرمایه
کار تو خنده و شوخی کار ما ای وایه
دست ما قد میکشه تا به دستات برسه
دست ما رودخانه یه دست تو دریایه
تا داری وقت بیا تا که بگردم دورت
عمر شمع و گل و پروانه میگن کوتایه
خانت آباد محبت که خرابم کردی
سروسامون نگرفت هر کی که خاطرخوایه
فاطی جان عیده و خورشید پر از گرمایه
کار تو خنده و شوخی کار ما ای وایه
فاطی جان عیده و خورشید پر از گرمایه
کار تو خنده و شوخی کار ما ای وایه