جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفارغ از دیگران


دلکش
عارف

دلکش\"
باهم کنج تنهایی
باهم باشیم هرجایی
گوییم از عشق و شیدایی
\"عارف\"
گویم از حسن رویت
گویم از رنگ مویت
گویم از لطف و زیبایی
\"دلکش\"
فارغ از دگران
عشقت را می خواهم از دل و جان
\"عارف\"
در این فصل خزان
پیش چشمم گشته دنیا جوان
\"دلکش\"
هر دم روی ماهت را نگرم
آید ماه تابان در نظرم
\"دو صدایی\"
در رویت می بینم یک دنیا زیبایی
\"عارف\"
آاااه
آاااه
آاااه
آاااه
\"دلکش\"
فارغ از دگران
عشقت را می خواهم از دل و جان
\"عارف\"
در این فصل خزان
پیش چشمم گشته دنیا جوان
\"دلکش\"
هر دم روی ماهت را نگرم
آید ماه تابان در نظرم
\"دو صدایی\"
در رویت می بینم یک دنیا زیبایی
\"عارف\"
آاااه
آاااه
آاااه
آاااه