جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغوغای ستارگان


آهنگساز: همایون خرم
خواننده: پروین
خواننده: ستار
خواننده: محمد اصفهانی

امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


از شادی پر گیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان ها ، غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم


امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم، وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شبها، می کاهم از غمها
ماه و زهره را به طرب آرم،از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها، نغمه ای بر لب ها
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم

غوغای ستارگان از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


غوغای ستارگان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


غوغای ستارگان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


امشب در سر شوری دارم از آلبوم: آکورد