جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغمی جانسوز

غمی جانسوز از آلبوم: بوی دیروز