جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغزل غزل


خواننده: فتانه

میشه با نگاه تو به شبی تازه رسید
میشه با صدای تو همه حرفهارو شنید
زیره سقف سرنوشت مثل یک ستاره ای
واسه عمر رفته ام نفسی دوباره ای
غزل غزل به یاد تو غزل غزل فدای تو
ستاره های آسمون ریخته به زیره پای تو
نفس نفس برای توصدا صدای پای تو
بزار بگم که عاشقممنم به انتظار تو
میشه با طلوع تو شب دل تنگی بره
از غروب عشق مابمونه یه خاطره
میشه با نگاه تو به هر آرزو رسید
میشه از چشای تومزه عشق چشید
غزل غزل به یاد تو غزل غزل فدای تو
ستاره های آسمون ریخته به زیره پای تو
نفس نفس برای توصدا صدای پای تو
بزار بگم که عاشقممنم به انتظار تو
میشه با طلوع تو شب دل تنگی بره
از غروب عشق مابمونه یه خاطره
میشه با نگاه تو به هر آرزو رسید
میشه از چشای تومزه عشق چشید
غزل غزل به یاد تو غزل غزل فدای تو
ستاره های آسمون ریخته به زیره پای تو
نفس نفس برای توصدا صدای پای تو
بزار بگم که عاشقممنم به انتظار تو