جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغریبه


ناصر

این چشمه ؟ یا گوهر شب چراغه ؟
این لبه ؟ یا انار سرخ باغه ؟
دستای تو سفید مثه بلوره
از سر تا پات یه پارچه عشق و شوره
من ندیدم گل مثل تو ماشالله
چش نخوره این گل من ایشالله
بادوم چشمونو برم رهزن ایمونو برم
وقتی میخندی دل میگه پسته خندونو برم
تو با نسیم خنده هات غنچه هارو وا میکنی
با اون نگاه اشنات غلغله بر پا میکنی
هی هی
این چشمه ؟ یا گوهر شب چراغه ؟
این لبه ؟ یا انار سرخ باغه ؟
دستای تو سفید مثه بلوره
از سر تا پات یه پارچه عشق و شوره
من ندیدم گل مثل تو ماشالله
چش نخوره این گل من ایشالله
هزار و یک کشته داری رو قلب من پا میذاری
میری به دیدن رقیب منو با غم جا میذاری
تو با نسیم خنده هات غنچه هارو وا میکنی
با اون نگاه اشنات غلغله بر پا میکنی
هی هی
این چشمه ؟ یا گوهر شب چراغه ؟
این لبه ؟ یا انار سرخ باغه ؟
دستای تو سفید مثه بلوره
از سر تا پات یه پارچه عشق و شوره
من ندیدم گل مثل تو ماشالله
چش نخوره این گل من ایشالله