جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغربت


خواننده: سعید محمدی

یه عمر توی این غربت ، خنجر خورده ایم
دل به دیار غربت نسپرده ایم
سوخته به غم عشق و بی هم نفسیم
پرستوی سبک بال تو قفسیم
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
مثل کویر تشنه ، فکر بارونیم
تو خواب خوش رفتن ، اینجا می مونیم
دریا و باد و موجیم ، آره می تونیم
بی رنگیم ولی با هم رنگین کمونیم
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
تو چیز دیگری
تو چیز دیگری
تو چیز دیگری
یه عمر توی این غربت ، خنجر خورده ایم
دل به دیار غربت نسپرده ایم
دریا و باد و موجیم ، آره می تونیم
بی رنگیم ولی با هم رنگین کمونیم
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری
گرد جهان گردیده ام ، خوبان عالم دیده ام
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری ، اما تو چیز دیگری
لطف همه سنجیده ام اما تو چیز دیگری

غربت از آلبوم: بوی دیروز ۳۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


غربت ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان