جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعید صدا


ترانه سرا: شهیار قنبری
رامش

ساکت من عید صدا مبارک
وقت خوش ترانه ها مبارک
در این شب بی شعر و بی ستاره
صدای پا صدای پا مبارک

عید صدا مبارک
دوباره ها مبارک

سایه ی تو بر در ما مبارک
عطر تو در بستر ما مبارک
از نفس شیری این سپیده
تولد دیگر ما مبارک

عید صدا مبارک
دوباره ها مبارک

ناجی ی من ساده شدن مبارک
حادثه ی گریه شکن مبارک
معجزه ی از تو به گل نشستن
بهار تو بهار من مبارک

عید صدا مبارک
دوباره ها مبارک

ریشه ی من سبد سبد صدا بچین
ای با صدا ترانه خانه را ببین
ای مرد من طبل سپیده را بزن
ای تک تک بخوان بخوان فقط همین

عید صدا مبارک
دوباره ها مبارک