جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعکس غروب


مانی رهنما

روبرو عکس غروب یاذ خاطرات خوب
هجرت پرنده ها از شمال رو به جنوب
رو تن لخت درخت خالی تن پوش برگ
روی سینه زمین زخم طوفان و تگرگ
صدای زنده باد صدای بغض و سکوت
قصه همیشگی قصه برگ و سقوط
فصل دلتنگی تو فصل تنهایی من
تو غروب لحظه ها باز دوباره گم شدن
برای عبور من از تو مسلخ خزون
دست خستمو بگیر همسفر ای نیمه جون