جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق یعنی همه چیز


خواننده: گوگوش

نه تو تنها نیستی
ماهی و زورق و پارو پس چیه
نه تو تنها نیستی
این همه ستاره پس مال کیه
نه تو تنها نیستی
خلوت دهکده نقاشی
نه تو تنها نیستی
فکر آزادی خود زندگیه
نگو با دو تا کمیم
من و تو این همه ایم
ای عزیز گلریز
عشق یعنی همه چیز
عشق یعنی همه چیز
عشق یعنی همه چیز
همه چیز
نه تو تنها نیستی
نا تمام من تمام تو میشه
نه تو تنها نیستی
دست من سفره ی شام تو میشه
ماه نقره ای به نام تو میشه
نه تو تنها نیستی
نه تو تنها نیستی
نگو با دو تا کمیم
من و تو این همه ایم
ای عزیز گلریز
عشق یعنی همه چیز
عشق یعنی همه چیز
عشق یعنی همه چیز
درد بی دردی و دردی دل پیچ
درد بی عشقی ما یعنی هیچ
مثل یک آینه ی بی جیوه
خاک بی عشق جهان بی میوه
نه تو تنها نیستی
نه تو تنها نیستی
نگو با دو تا کمیم
من و تو این همه ایم
ای عزیز گلریز
عشق یعنی همه چیز
عشق یعنی همه چیز
عشق یعنی همه چیز
همه چیز