جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق و عاشقی دروغه


خواننده: شهرام صولتی

چه شبها که نشستم کنج خونه برا شنیدن بونه
ازم بونه گرفتی‌ توی دیونه آخه این زندگی‌ زندونه
حالا داد میزنم فریاد میزنم
حالا داد میزنم فریاد میزنم
هوار هوار آی آدما آی آدما بی‌ وفا
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه
اگه از هرچی‌ بگم بازم کمه بازم کمه
برای رها شدن دنیا زندون غم دنیا زندون غم
قصه عشقا دروغ لیلی و مجنون سرود
اگه باز داد بزنم داد تو سینه بشه فریاد
حالا داد میزنم فریاد میزنم
حالا داد میزنم فریاد میزنم
هوار هوار آی آدما آی آدما بی‌ وفا
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه
چه شبها که نشستم کنج خونه برا شنیدن بونه
از م بونه گرفتی‌ توی دیونه آخه این زندگی‌ زندونه
حالا داد میزنم فریاد میزنم
حالا داد میزنم فریاد میزنم
هوار هوار آی آدما آی آدما بی‌ وفا
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه
اگه از هرچی‌ بگم بازم کمه بازم کمه
برای رها شدن دنیا زندون غم دنیا زندون غم
قصه عشقا دروغ لیلی و مجنون سرود
اگه باز داد بزنم داد تو سینه بشه فریاد
حالا داد میزنم فریاد میزنم
حالا داد میزنم فریاد میزنم
هوار هوار آی آدما آی آدما بی‌ وفا
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه
عشق و عاشقی دروغه خورشیدش غروبه