جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق من


خواننده: رامین بی باک

عشق من بمون
دلواپسم نذار
بی تو نمیگذره
این روز و روزگار
من با تو دلخوشم
وقتی کنارمی
وقتی تو یارمی
دار و ندارمی
عشق من بمون
عشق من بمون
دلواپسم نذار
بی تو نمیگذره
این روز و روزگار
عشق من بمون
عشق من بمون
بمون
عشق من بمون
باز با من بخون
این ترانه
پاک و مهربون
من با تو دلخوشم
وقتی کنارمی
وقتی تو یارمی
دار و ندارمی
عشق من بمون
دلواپسم نذار
بی تو نمیگذره
این روز و روزگار
عشق من بمون
عشق من بمون
بمون
میدونم نیستی
سر پیمونت
میدونم عشقم
شده زندونت
میدونم عشقم
شده زندونت
عشق من بمون
دلواپسم نذار
بی تو نمیگذره
این روز و روزگار
من با تو دلخوشم
وقتی کنارمی
وقتی تو یارمی
دار و ندارمی
عشق من بمون
دلواپسم نذار
بی تو نمیگذره
این روز و روزگار
عشق من بمون
عشق من بمون
بمون...