جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق من باش


مهدی مقدم

عشق منی عمرمنی
جون منی مال منی
عشق منی عمرمنی
جون منی مال منی
خوب منی ماه منی
حس منی حال منی
عشق منی عمرمنی
جون منی مال منی
خوب منی ماه منی
حس منی حال منی
بیامال من باش تا همیشه
عشقم ازتوکم نمیشه
عشق خوبم با تو هستم
من به هیچکس دل نبستم
باتوقلبم غم نداره عاشقیمون موندگاره
دست گرمت سایه بونه
باورم کن عاشقونه
عشق من باش بهترینم
عاشقم باش نازنینم
مال من باش عاشقونه
عاشقم باش بی بهونه
خوب من باش مهربونم
باورم کن هم زبونم
عشق من باش بهترینم
عاشقم باش نازنینم
بگو بگو عشق منی تو
آتیش به جونم میزنی تو
بادل من همصدا باش
بانگاهم آشنا باش
وقتی هستی غم ندارم باتوچیزی کم ندارم
باتوبودن عاشقونست تو نباشی دل دیوونست
عشق من باش بهترینم
عاشقم باش نازنینم
مال من باش عاشقونه
عاشقم باش بی بهونه
خوب من باش مهربونم
باورم کن هم زبونم