جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق ایران


کورش یغمائی

بیا تا دلامونو
خونه تکونی بکونیم
خونه تکونی بکونیم
کینه ها رو دور بریزیم
مهربونی بکنیم
مهربونی بکنیم
حیف از این تبارمون
زهم دیگه جدا بشیم
زهم دیگه جدا بشیم
به دلای یک زبون
بی هم زبونی بکنیم
بی هم زبونی بکنیم
آخه حرف اول و آخرمون این وطنه
عشق ایران مثل خونی توی رگهای منه
اوج معراج حقیقت به خدا شادی ماست
روز وحدت روز یاری روز آزادی ماست
دفتر گذشته ها پاره و سوزونده شده
هموطن کتاب ناخونده دیگه خونده شده
بیا تا دلامونو
خونه تکونی بکونیم
خونه تکونی بکونیم
کینه ها رو دور بریزیم
مهربونی بکنیم
مهربونی بکنیم
حیف از این تبارمون
زهم دیگه جدا بشیم
زهم دیگه جدا بشیم
به دلای یک زبون
بی هم زبونی بکنیم
بی هم زبونی بکنیم
آخه حرف اول و آخرمون این وطنه
عشق ایران مثل خونی توی رگهای منه
اوج معراج حقیقت به خدا شادی ماست
روز وحدت روز یاری روز آزادی ماست
دفتر گذشته ها پاره و سوزونده شده
هموطن کتاب ناخونده دیگه خونده شده