جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشقهای قدیم


ترانه سرا: بیژن سمندر
ویگن

دیگه ازقصه عشق شور و غوغا نمیشه
تو کتابهام دیگه این جور چیزها پیدا نمیشه
هرکی گفت پیدامیشه گوش به این حرفها ندین
عشقم عشقهای قدیم
آسمون بازی نکن آفتاب و مهتاب نمی خوام
شب چشم بی خواب نمی خوام
روز دل بی تاب نمی خوام
مرغ نغمه خونه عشق لونه نکن باز تو دلم
باز جا تو ننداز تو دلم
باز نخون آوازتو دلم دل من
مثل قدیمها دیگه شیدا نمیشه
واسه هیچکس نمی ره
بند یک جا نمیشه
هرکی گفت شیدا میشه
عشق بازم پیدا میشه
گوش به این حرفها ندین
عشقم عشقهای قدیم
دیگه از رگبار عشق سیل بر پا نمیشه
نه دیگه اشک یه عاشق دیگه دریا نمیشه
هرکی گفت دریا میشه گوش به این حرفها ندین
عشقم عشقهای قدیم
آسمون بازی نکن آفتاب و مهتاب نمی خوام
شب چشم بی خواب نمی خوام
روز دل بی تاب نمی خوام
مرغ نغمه خونه عشق لونه نکن باز تودلم
باز جاتو ننداز تودلم
باز نخون آواز تودلم دل من
مثل قدیما دیگه شیدا نمیشه
واسه هیچکس نمی ره
بند یک جا نمیشه
هرکی گفت شیدا میشه
عشق بازم پیدا میشه
گوش به این حرفها ندین
عشقم عشقهای قدیم
گوش به این حرفها ندین
عشقم عشقهای قدیم