جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیز بشین به کنارم


بیرجند
سیما بینا

خدای مهربون عاشق نوازه
غم بی چارگان را چاره سازه
خودش می دونه چون تنهای تنهاست
که تنهایی بلای جان گدازه
عزیز بنشین به کنارم
ز عشقت بی قرارم
جون تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم
به خدا دوست می دارم
سر کوه بلند تا کی نشینم
عزیز بنشین به کنارم
کنار سرزمین گل را بچینم
عزیز بنشین به کنارم
حالا سرخ و سفید بر هم تنیده
عزیز بنشین به کنارم
نمی دونم کدوم گل را بچینم
عزیز بنشین به کنارم
چنون که می روی هم پا و هم پا
عزیز بنشین به کنارم
نمی ترسی که بر پایت خوره خار
عزیز بنشین به کنارم
اگه خاری خوره سوزن ندارم
عزیز بنشین به کنارم
به مژگون بر کنم ای جون غمخوار
عزیز بنشین به کنارم
گل سرخ و سفیدم دسته دسته
عزیز بنشین به کنارم
میونه سنگ مرمر ریشه بسته
عزیز بنشین به کنارم
الهی بشکنه اون سنگ مرمر
عزیز بنشین به کنارم
که یار نازنین تنها نشسته
عزیز بنشین به کنارم