جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیز جون


فولکلور مازندران
پری زنگنه

عزیز جون درمه شومه الو داع کن
آخ مه الو داع کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

اگر خواهی که من زودتر بیایم
آخ آخ زودتر بیایم

نماز صبح و شب مرا دعا کن
آخ آخ مرا دعا کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

ستاره آسمون اشمارم امشو
آخ اشمارم امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو

بورین یار ره باویین امشو نیه
آخ آخ امشو نیه

تمام دشمنان بیدارن امشو
آخ آخ بیدارن امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو

عزیز جون از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 09:04:45


عزیز جون - درینه جان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:52:29


عزیز جون از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:17:23


عزیز جون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-18 23:55:26


عزیز جون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-18 23:55:34