جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیزم


شادمهر عقیلی

جانم عزیزم اه عزیزممن صدای پاییزم
اه عزیزم جانم عزیزم
اه عزیزم
من به عشقت میسوزم
عزیزم جانم عزیزم اه عزیزم
من صدای پاییزم
دیگه دوسم نداشته نباش
دیگه به فکر من نباش
دیگه منو ارزو نکن
واسه من گریه نکن
دیگه برای من نمون