جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروس


نسرین

من که لبام عنابیه چشام به رنگ آبیه
عروسیه ما امشبه که یک شبه مهتابیه
وای
من که برات عشوه و ناز همراه خود دارم جهاز
میخوام که امشب تا سحر با هم کنیم راز و نیاز
وای
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
وای
دلت مثل یه زورقه زورقی که رنگ طلاس
از اینکه مال ما شده قسمت و کاره خداس
جزیرهء قشنگه عشق یه سرزمینه بی ریاس
میریم به اونجا که فقط جای دلای ما دو تاس
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
وای
دلت مثل یه زورقه زورقی که رنگ طلاس
از اینکه مال ما شده قسمت و کاره خداس
جزیرهء قشنگه عشق یه سرزمینه بی ریاس
میریم به اونجا که فقط جای دلای ما دو تاس
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
وای
من که لبام عنابیه چشام به رنگ آبیه
عروسیه ما امشبه که یک شبه مهتابیه
وای
من که برات عشوه و ناز همراه خود دارم جهاز
میخوام که امشب تا سحر با هم کنیم راز و نیاز
وای
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
عروس نازت میشم مهرم رازت میشم
وای...