جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروس گل


آهنگساز: محمد مقدم
ترانه سرا: مسعود فرد منش
خواننده: اندی

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

خوشا به حالم
تو را که دارم
چه خوبه حالم
سبزه بهارم

ببین چه شادم
دل به تو دادم
عشق تو هرگز
نمیره یادم
نمیره یادم

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

من مال تو
تو مال من
من یار تو
تو یار من

من مال تو تو مال من
من یار تو تو یار من

دنیا خوبه با هم
بیا سر راهم
با تو مثل شاهم
بی تو در میاد آهم

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

خوشا به حالم
تو را که دارم
چه خوبه حالم
سبزه بهارم

ببین چه شادم
دل به تو دادم
عشق تو هرگز
نمیره یادم
نمیره یادم

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

من مال تو
تو مال من
من یار تو
تو یار من

من مال تو تو مال من
من یار تو تو یار من

دنیا خوبه با هم
بیا سر راهم
با تو مثل شاهم
بی تو در میاد آهم

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم
یار خوشگلم
عزیز دلم
یار خوشگلم

خوشا به حالم
تو را که دارم
چه خوبه حالم
سبزه بهارم

ببین چه شادم
دل به تو دادم
عشق تو هرگز
نمیره یادم
نمیره یادم

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

من مال تو
تو مال من
من یار تو
تو یار من

من مال تو تو مال من
من یار تو تو یار من

دنیا خوبه با هم
بیا سر راهم
با تو مثل شاهم
بی تو در میاد آهم

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای

عزیز دلم وای وای
یار خوشگلم وای وای
تورو که دارم وای وای
عروس گلم وای وای