جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروس دریا


آهنگساز: پرویز مقصدی
ترانه سرا: پرویز وکیلی
خواننده: پوران

مثال تور ماهیها
تار دلم
زهم گسسته

میخوام بگیرم دامنت
با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام
به خون نشسته

مثال قایقهای پیر
درهم شکسته

دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت

نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت

ای آسمون بی ستاره
با دل من
کن مدارا

بهم مزن دیگر دو باره
آشیون عشق ما را

مثال تور ماهیها
تار دلم
زهم گسسته

میخوام بگیرم دامنت
با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام
به خون نشسته

مثال قایقهای پیر
درهم شکسته
دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت

نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت

ای آسمون بی ستاره
با دل من
کن مدارا

بهم مزن دیگر دو باره
آشیون عشق ما را