جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروس دریا


ترانه سرا: پرویز وکیلی
پوران

مثال تور ماهیها
تار دلم
زهم گسسته

میخوام بگیرم دامنت
با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام
به خون نشسته

مثال قایقهای پیر
درهم شکسته

دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت

نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت

ای آسمون بی ستاره
با دل من
کن مدارا

بهم مزن دیگر دو باره
آشیون عشق ما را

مثال تور ماهیها
تار دلم
زهم گسسته

میخوام بگیرم دامنت
با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام
به خون نشسته

مثال قایقهای پیر
درهم شکسته
دل زدستم گله داره
من ز دست دل شکایت

نتوانم پیش یارم
غم دل کنم حکایت

ای آسمون بی ستاره
با دل من
کن مدارا

بهم مزن دیگر دو باره
آشیون عشق ما را