جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشق تر از همیشه


حمیرا

تا نفس تو سینه دارم
روز و شب همینه کارم
که بگم دوست دارم
دوست دارم دوست دارم
ای همه خواب و خیالم
بعد اون خدای عالم تو رو دارم
تو رو دارم تو دارم
من عاشقم عاشق تر از همیشه
دوست دارم بیشتر از همیشه
****
چه کنم که عاشق تو هستم
آخه چه کنم تو رو می پرستم
ندارم تحمل جدایی
آخه چه کنم با تو زنده هستم
شادم از این شیدایی
من عاشقم عاشق تر از همیشه
دوست دارم بیشتر از همیشه