جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقی کدومه


شاهرخ

به دل می گم آخه عزیز عاشقی کدومه
اگه بازم عاشق بشی کار تو تمومه
ببین تمام عاشقا زندگیشون سراب
تمام قصه های دل رنج و عزاب
حالا طفل دلم عاشقه ایوای از این دل من
حالا طفل دلم عاشقه ایوای از این دل من
مرغ دل من غزل خون شده خدایا
حال دل من پریشون شده خدایا
مرغ دل من غزل خون شده خدایا
حال دل من پریشون شده خدایا
شب تو سرما زیر بارون گاهی شاد و گاهی گریون
مونده بی همزبون وای زیر این آسمون
رسوا پیشه این و اون وای از این دل من
وای دل دیگه تنها شده ناله شیدا شده
رسوا پیشه این واون وای از این دل من
به دل می گم آخه عزیز عاشقی کدومه
اگه بازم عاشق بشی کار تو تمومه
ببین تمام عاشقا زندگیشون سراب
تمام قصه های دل رنج و عزاب
حالا طفل دلم عاشقه ایوای از این دل من
حالا طفل دلم عاشقه ایوای از این دل من
مرغ دل من غزل خون شده خدایا
حال دل من پریشون شده خدایا
مرغ دل من غزل خون شده خدایا
حال دل من پریشون شده خدایا
شب تو سرما زیر بارون گاهی شاد و گاهی گریون
مونده بی همزبون وای زیر این آسمون
رسوا پیشه این و اون وای از این دل من
وای دل دیگه تنها شده ناله شیدا شده
رسوا پیشه این واون وای از این دل من