جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقی هم بد دردیه


شهرام شب پره

تموم حرفهارو زدی فقط نگاه میکردم
برام تو مرگ میخواستی من واسه ات دعا میکردم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
یبیزاری هم حدی داره عزیزم

نگات نگاه آخرین صدات صدای من بود
زندگیمو بهت دادم،باز هم میگفت کم بود
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم

یادم میاد روی زمین خدای من تو بودی
یه وقت با من یه لحظه بعد تو پیش من نبودی
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم

اگه بگی دوستت دارم به عاشقی میخندم
اگه بخوای بیای پیشم در رو به روت میبندم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم

تموم حرفهارو زدی فقط نگاه میکردم
برام تو مرگ میخواستی من واسه ات دعا میکردم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم

نگات نگاه آخرین صدات صدای من بود
زندگیمو بهت دادم،باز هم میگفت کم بود
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم
عاشقی هم حدی داره عزیزم
بیزاری هم حدی داره عزیزم