جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآره عاشقم


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

آره عاشقم چه ایرادی داره
این دیگه چه داد و بیدادی داره
آره عاشقم چه حسابی دارم
که باید داد بزنم اسمتو فریاد بزنم
بگم که دل خیال آزادی داره
آره عاشقم چه ایرادی داره
این دیگه چه داد و بیدادی داره
آره عاشقم چه حسابی دارم
که باید داد بزنم اسمتو فریاد بزنم
بگم که دل خیال آزادی داره
تازه تازه داره باورم میشه
که منو به قد آسمون می خواد
تازه تازه داره باورم میشه
منو از اینجا تا کهکشون می خواد
تازه تازه خوشبین تر شده دل
دلی که هیچکسو باور نمی کرد
دلی که عمری با بدبینیهاش
اعتنا به یار و یاور نمی کرد
آره عاشقم چه ایرادی داره
این دیگه چه داد و بیدادی داره
آره عاشقم چه حسابی دارم
که باید داد بزنم اسمتو فریاد بزنم
بگم که دل خیال آزادی داره