جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقم من


خواننده: دلکش
خواننده: بابک امینی

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان


عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان

خیزو با من در افقها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه
ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن
نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن

عاشقم من از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عاشقم من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عاشقم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عاشقم من از آلبوم: آکورد