جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقانه


ترانه سرا: زیبا شیرازی
شاهرخ

اگه از چشات بگم ،چشمهء نازه
اگه از موهات بگم ،جنگل رازه
اگه از لبات بگم ،دریای عشقه
اگه از صدات بگم ،صدای سازه
من عاشقانه از تو میخونم
بیا که یک عمر با تو میمونم
تو عطر گل شدیو باز تو باغ دل نشستی
با رفتنت امید با تو بودن گسستی
کو به کو ،کوچه به کوچه ،دنبالت گشتمو گشتم
تو کتاب آرزوم اسم تورو با گل نوشتم
تن خستهء غریب من پراز عشقو نیازه
تشنهء بوی تو و تشنهءاین یهءدنیا نازه
من عاشقانه از تو میخونم
بیا که یک عمر با تو بمونم
اگه از چشات بگم ،چشمهء نازه
اگه از موهات بگم ،جنگل رازه
اگه از لبات بگم ،دریای عشقه
اگه از صدات بگم ،صدای سازه
من عاشقانه از تو میخونم
بیا که یک عمر با تو میمونم
تو عطر گل شدیو باز تو باغ دل نشستی
با رفتنت امید با تو بودن گسستی
کو به کو ،کوچه به کوچه ،دنبالت گشتمو گشتم
تو کتاب آرزوم اسم تورو با گل نوشتم
تن خستهء غریب من پراز عشقو نیازه
تشنهء بوی تو و تشنهءاین یهءدنیا نازه
من عاشقانه از تو میخونم
بیا که یک عمر با تو بمونم
من عاشقانه از تو میخونم
بیا که یک عمر با تو بمونم
من عاشقانه از تو میخونم
بیا که یک عمر با تو بمونم