جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقانه


گیتی

اگه در سینه دلم گریون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
اگه تو ابر دلم بارون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
می دونه از مهربونی بی نصیبه
می دونه بازیچه دست رقیبه
من کجا این دل کجا
وای از این دیر آشنا
لب من خو می کنه
نه میشه از من جدا
اگه صد سال بمونم
اینو من خوب بدونم
گل شادی تو کویر دل من در نمیاد
شب غم سر نمیاد
اون که پیمون وفا
بسته بود پیش خدا
قصه ها رو غصه ها رو همه رو برده ز یاد
نمی دونم کی میاد
کی میاد کی میاد کی میاد
کی میاد تا ببینه این دل بال و پر شکسته
عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در سینه دلم گریون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
اگه تو ابر دلم بارون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه